فائده مهم اسم الطیف

اللطیف گفتن این نام بصورت مداوم هر صبح وشب1000مرتبه خداوند برکتی به شما عنایت میکند که عقل متحیر خواهد بود واز شکر آن عاجز میباشید اگر روزانه این ذکر به عدد7000 مرتبه خوانده شود،ذاکر غرق در رحمت خداوندی خواهد شد ودیگر دشمن وحسودی نخواهد داشت وبه اذن  پروردگار دشمنانش هلاک ادامه مطلب…

ذکر جهت طالب علم

خواندن قسمتی از ایه10سوره فاطر موجب حصول علم ومقبولیت مابین اساتید وفضلا ومقهوریت اعدا میگردد بسم الله الرحمن الرحيم  من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سیصد بار در هر روز خوانده شود

رویت محل سکونت اجنه در منزل

خواندن7مرتبه سوره مبارکه یس بنية القربة لله تعالى سپس هردودست را بر روی چشمان خود قرار داده وایات زیر را 7مرتبه بخوانید  ((لقد كنت في غفلة منهذا ، فكشفنا عنك غطاءك ، فبصرك اليوم حديد ))  وهمچنین کلمات ذیل را7مرتبه ذکر نمایید  ((ليس لها من دون الله كاشفه))  سپس به محل ادامه مطلب…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat