ایجاد محبت بالفعل مابین زوجین به اذن الله

سالک گرامی این عمل از مجربات محبت شرعیه مابین زوجین میباشد قدر بدانید وراقم را از دعای خیر محروم نفرمایید مقداری دانه لوبیا فراهم نمایید وبا استفاده از سوزن یک کلمه از آیه مبارکه ذیل را بر روی آن کتابت نمایید ترتیب نوشتن رعایت گردد وسپس بر کل دانه ها Read more…

حل گره ازدواج

سالک گرامی،این عمل جزو مجربات وبا نتیجه گیری بالا میباشد(جهت خواهران گرامی) امید است به اذن الله موجب خیر برای شما باشد کلمات مبارکه ذیل را به اعداد ذکر شده در ساعت مناسب با طبع خودتان وبا رعایت تمام شرایط کتابت که بارها ذکرگردیده است برکاغذ سفید بدون خط نگارش Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat