حجاب جهت افرادی که ازدواجشان با تاخیر مواجه شده است

سالک گرامی ،خواهرانی که تاخیر درازدواج دارند در صورت عدم وجود آسیب از مس و..میتوانند به شرح ذیل عمل نمایند مقداری حریر سفیدتهیه نمایید وبا جوهر روحانی که شرح آن در مقاله مربوطه آمده است کتابت مینمایید قبل از عمل حتما،صرف عمار انجام داده واز بخورخوش یا عود زعفران وصندل Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat