دعای عظیم الشان جهت رویت عجائب وتقرب به رب العالمین

سالک گرامی این عمل والا پس مقابله وتصحیح در اختیار شما قرار میگیرد وعنایت داشته باشید هرشب باید  بعد از نماز وتر یا مابین شفع ونماز وتر قرائت گرددوفاصله در انجام آن بوجود نیاید،به اذن الله خود شخص متوجه خواهد گردید خادمین خود را از دعای خیر محروم ننمایید بسم Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat