نکات مهمی که بازدید کننده سایت باید نسبت به آن توجه کامل داشته باشد

مطالب این سایت به مانند گوهری خاص میباشد، که قریب به اتفاق مطالب ارائه شده در آن حاصل یک عمر تلاش دانشمندان مسلمان بالاخص شیعیان این گروه فرهیخته میباشد وتمام نسخ اصل وخطی با زحمات بسیار جمع اوری گردیده است وتا حد امکان با سایر نسخ مقابله گردیده وایرادات ان نزد علمای علم مرتفع وسپس جهت استفاده در منظر عموم قرار گرفته است،قبل از مطالعه تذکر نکاتی چند لازم به نظر میرسد که از بازدیدکنندگان محترم تقاضا مینمایم این نکات را بدقت مطالعه نموده وبه آن توجه نمایند تاپس از مطالعه محتویات دچار مشکل نگردند وجمع اوری کننده ومصحح را مورد سوءظن قرار ندهند،چون علم مانند پلکانی است که اگر انسان از پله اول آن بالا نرود،نمیتواند به پله های دیگر صعود نماید.

نکته اول

مطالب این سایت دارای اصطلاحاتی است درعلوم جفر،کیمیا،اوفاق وغیره که فراگیری وعمل به آنهامستلزم تبحر خاصی است،که حتی بعضی از اصطلاحات آن برخود صاحبان این علوم نیز مخفی وپوشیده است،لذا از عمل به آنها بایدخود داری گردد ویا با شراط ومقدماتش صورت گیرد تا منتج ونتیجه بخش باشد وحقیر تحت هیچ عنوان آموزش این علوم را نخواهم پذیرفت واز تقاضای نوشتن ادعیه توسط اینجانب پرهیز نمایید که شرمنده خواهم شدوعنایت داشته باشید که اصلاح تمام امور هستی تحت الطاف رب الارباب میباشد وازتوسل بر ائمه اطهار بالاخص صاحب الامر(ع)فارغ نگردید که امورات جهان اکنون نزدامام واجب الاطاعه شما میباشد.

نکته دوم

صلاح بر این قرارگرفته است که برخی ازجملات ویا اصطلاحات را به زبان عربی( بدون ترجمه )بیان نماییم ویا دربسیاری از موارد از بکار بردن اعراب خودداری خواهم نمود،تا عده ای خاص از آن بهره مندگردند،به علتهای مختلف منجمله اینکه خواننده به شک وشبهه مبتلا نگردد ویا با توجه به اینکه علوم دارای مقدماتی است وبرخی از خوانندگان ممکن است مقدمات آن را طی نکرده باشند وخدای ناکرده باعث تکذیب،ناباوری وبدگمانی نسبت به برخی مسائل گردد،حقیر نیز آن مسائل را بدون ترجمه واعراب وتوضیح بیان مینمایم ولی برخی از روایات اهل بیت(علیهم السلام)را بصورت تعلیقه ترجمه مینمایم تا سالکین از آن حظ وبهره کافی بردارند.

نکته سوم

مربعات ووفقهایی که در این سایت آمده است،بصورت خاصی نوشته وپر میگردد که در صورتی آن شرایط موجود نباشد،نه تنها نتیجه مورد نظر را نمیدهد بلکه موجب ابتلائاتی نیزخواهد گردید که ممکن است جبران ناپذیر باشد،لذا اهل فن وخبره این امور،نیز با احتیاط ودر شرایط خاصی به این اسباب ووسایل متوسل میگردندوبطور مثال اعمال سعیده را در اوقات سعد با قربانی کردن وشرایط دیگر وبعضی مربعات دیگر را در اوقات نحس وبا شرایط خاص دیگر تهیه مینمایند وچه بسا اگر عددی تکرار یااشتباه شودموجب ابتلاءوگرفتاری گرددوپر کردن برخی از مربعات نیز همراه با استخراج اسماءالله واسماءملائکه صورت میگیردکه توضیح آن از حوصله این مقدمه خارج است.

حدید صینی روحانی که طی14الی 28روز اعمال معنوی خاص((بخورات-شستشو-پاکسازی قبل از حکاکی وبعد از آن و..)) وقرائت اسماءعدیده به عدد مشخص وبالغ بر200آیه مربوطه وبه تناوب وقرائت رقیه شرعیه ونبوی واذکارخاص بر نگین اعمال میشود وسپس،نگین فعال شده و عقد نگین به نام شخص انجام خواهد گردید

جهت مشاوره وتوضیحات بیشتر با تلگرام مشاور ارتباط برقرار نمایید

حدید صینی بصورت عام شامل مزایای ذیل میباشد : 1- جهت قضای حوائج سخت . 2- حفظ ومصون بودن از اذیت کل خلائق اجمعین . 3- درگردن خانمی که وضع حملش سخت میباشد آویخته شود موجب راحتی او خواهد بود . 4- چشم زخم را دفع مینماید . 5- موجب روان شدن دستگاه گردش خون وراحتی اعصاب میگردد . 6- موجب فعال کردن عضلات غیرفعال ، درمان تنبلی در بدن ، درمان مفاصل میشود 7- موجب میشود شخص اعتماد به نفس وهیبت در خود احساس نماید 8- سیستم ایمنی بدن را تقویت نموده و  فرایندهای متابولیکی را تسریع میکند . 9- به صاحبش قدرت واعتماد به نفس وحس تسلط ونفوذ القا مینماید که در این مورد هیچ سنگی با ان برابری نمیکند 10- درشخص قدرتی ایجاد مینماید که از مشکلات نهراسیده وتا پایان وحصول نتیجه در آن کار مشخص پیشروی نماید . 11- ترس ووحشت را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش میدهد . 12- سحر وجادو را از لحظه همراهی دفع خواهد کرد ودر مورد کسی که قبلا به سحر مبتلا شده موجبات خوف وفزع موکل سحر مربوطه (بسته به نوع سحر)ودوری از او خواهد شد تا درمان کامل شود . 13-همراهی آن موجب دوری اجانین وشیاطین آزار دهنده میباشد وبه نقل از اساتید(قاهر للارواح المعتدیه)میباشد واز مضرات مس وسحر وامثالهم محافظت کامل مینماید مهم:1-همراه داشتن آن برای افرادی که از فشار خون بالا رنج میبرند ممنوع است چون موجب تشدید فشار وگردش خون میشود  2- از معایب آن این است که در بعضی از اشخاص موجب عصبانیت شود وتوصیه میشود به جای استفاده ازحدید از عقیق یمن استفاده نمایند

اخرین محصولات وخدمات ثبت شده درسایت

خدمات پر بازدید

عمل منع فعال جهت کلیه مشکلات از جانب افراد(ارائه در صورت تایید عدم مغایرت با شرع مقدس)

این عمل از همه مسائل جلوگیری میکند

الف-جلوگیری از طلاق

ب-جلوگیری از ضرب وشتم همسر مظلوم

پ-جلوگیری از مشاجره

ج-جلوگیری از گویش کلمات ناپسند

سفارش منحصرا از طریق ایدی تلگرام ذیل

@strangerscienceses

برسی توافق مابین2نفر(شریک-برادر-خواهر-همراه)

این محاسبه جهت موارد ذیل صورت میگیرد

زمانی که میخواهیم شغلی را با فرد دیگری بصورت شراکت آغاز نماییم ویا اگر برای شخص مشخصی مقرر است که کار نماییم ویا جهت انتخاب دوست ویا همخانه و…..کاربرد بلاشک دارد

جهت مشاوره واطلاعات بیشتر با تلگرام ذیل ارتباط برقرار نمایید

<span ...

استخراج سوره جهت(ازدواج-بارداری-رزق-هیبت مابین خلائق)مطابق با علم جفر

این محاسبه تنها جهت4حاجت به شرح ذیل صورت میگیرد

ازدواج-بارداری-هیبت مابین خلائق-رزق

جهت مشاوره واطلاعات بیشتر با تلگرام ذیل ارتباط برقرار نمایید

لطفا روی لینک ذیل کلیک نمایید

strangersciences110

استخراج وجود تابع وقرین وعوارض شیطانی جهت صاحب اسم منطبق بر علم جفر

تاثیر نام از دیر باز در علوم غریبه بر صاحب نظران پوشیده نبوده لذادر تعیین نام مولود خود با توجه به طبایع وسرشت وتغییرات درگذشت زمان تجدید نظر(درمواردخاص)موردتوجه میباشد،این عمل مناسب کسانی است  که تمایل دارند از روش ساده تری بوجود قرین وتابع وعوارض شیطانی ،وجودخیر ویا فقرومناسب بودن ویا عدم تناسب اسم خود پی ببرند

<h3 ...

قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لاَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ مُسْلِماً فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا اَلْإِسْلاَمُ فَقَالَ اَلْإِسْلاَمُ عُرْيَانٌ وَ لِبَاسُهُ اَلتَّقْوَى وَ شِعَارُهُ اَلْهُدَى وَ دِثَارُهُ اَلْحَيَاءُ وَ مِلاَكُهُ اَلْوَرَعُ وَ كَمَالُهُ اَلدِّينُ وَ ثَمَرَتُهُ اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ اَلْإِسْلاَمِ حُبُّنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ .

جز مسلمان كسى به بهشت نمى‌رود.ابو ذر گفت:اى پيامبر خدا،اسلام چيست‌؟فرمود:اسلام عريان است،لباس آن تقوى،روپوش آن هدايت،زير پوشش حيا،بنيادش پارسايى،كمالش ديانت و ميوه‌اش كار خوب است و هر چيزى را پايه‌اى است و پايۀ مسلمانى،دوست داشتن ما اهل بيت است.
حضرت فاطمه(س)

حضرت فاطمه(س)

شهرت:زهرا،صديقه،زهره،بتول

نام پدر:محمد رسول الله(ص)،نام مادر:خديجه كبري(س)،کنيه:ام الحسنين،ام ابيها،ام الائمه،محل تولد:مكه مكرمه،زمان تولد:جمعه 20جمادي الثاني 5 بعثت،تاريخ ازدواج:دوم هجرت،نام همسر:علي مرتضي(ع)،فرزندان:حسن،حسين،زينب،محسن،ام كلثوم،زمان و محل شهادت:سيزده جمادي الاول يا سوم جمادي الثاني يازدهم هجري در 18 سالگي در شهر مدينه النبي مزار آن حضرت:به قولي در كنار قبر پيغمبر يا قبرستان بقيع و يا بين منبر و قبر پيامبر در مسجد النبي

(امام دوم)حضرت امام حسن(ع)

(امام دوم)حضرت امام حسن(ع)

شهرت:مجتبي

نام پدر:علي بن ابيطالب(ع)،نام مادر:فاطمه زهرا(س)،كنيه:ابو محمد
محل تولد:مدينه،زمان تولد:نيمه رمضان سال سوم هجري،زمان شهادت:۲۸ صفرسال ۵۰ هجري در ۴۷ سالگي،محل شهادت:مدينه،عصر امامت حدود ده سال،همسران آن حضرت:۶۴همسر
فرزندان آن حضرت:۱۹ فرزند، شامل ۱۳ پسر و ۶ دختر

(امام سوم)حضرت امام حسين(ع)

(امام سوم)حضرت امام حسين(ع)

شهرت:سيد الشهدا

نام پدر:امام علي (ع)،نام مادر:فاطمه زهرا(س)،كنيه:اباعبدالله
،محل تولد:مدينه النبي،زمان تولد:سوم شعبان ۴ هجري،زمان شهادت:دهم محرم سال ۶۱ هجري
محل شهادت:كربلاي معلي در ۵۷ سالگي،مزار آن حضرت:در عراق كنوني شهر كربلا،مدت امامت ده سال،تعداد همسران امام:۴ همسر
تعداد فرزندان امام:۶ فرزند شامل ۴ پسر و دو دختر

(امام چهارم)امام سجاد(ع)

(امام چهارم)امام سجاد(ع)

شهرت:زين العابدين،سجاد

نام پدر:حسين (ع)،نام مادر:شهر بانو(دختر يزدگرد سوم)،محل تولد:مدينة النبي،نحوه شهادت:به تحريك هشام بن عبد الملك مسموم شد،زيارتگاه امام:قبرستان بقيع در مدينه النبي،سي و پنج سال دوران امامت كه با ۹ نفر از خلفاي اموي مقارن بود،تعداد همسران:يك زن عقدي و تعدادي كنيز،فرزندان:11پسرو4دختر

(امام پنچم)امام محمد باقر(ع)

(امام پنچم)امام محمد باقر(ع)

شهرت:باقر(شكافنده)

نام پدر:امام سجاد(ع)،نام مادر:فاطمه دختر امام حسن مجتبي،كنيه:ابو جعفر،محل تولد:مدينه منوره،زمان تولد:اول يا سوم رجب سال ۵۷ هجري،مزار آن امام:قبرستان بقيع در مدينه،نزديك به بيست سال امامت در حاليكه خلفاي بني اميّه و بني عباس حكومت مي نمودند.
تعداد فرزندان:۷ فرزندان


(امام ششم)امام جعفر صادق(ع)

(امام ششم)امام جعفر صادق(ع)

شهرت:صادق

نام پدر:امام باقر(ع)،نام مادر:ام فرَِِِوه دختر قاسم بن محمد بن ابي بكر، كنيه:ابو عبد الله،محل تولد:مدينه منوره،زمان تولد:هفدهم ربيع الاول ۸۳ هجري قمري،خلفاي زمان امام:يزيدبن عبدالملك تا مروان حمار آخرين خليفه ي اموي،سفاح و منصور دوانيقي خلفاي عباسي،زمان شهادت:۲۵ شوال ۱۴۸ هجري قمري،محل شهادت:مدينه منوره به دستور منصور دوانيقي مسموم شد،مزار امام:قبرستان بقيع درمدینه، ،همسران آن حضرت:۳ نفر،فرزندان آن حضرت:۷ نفر،۶ پسر و يك دختر

(امام هفتم)امام موسي بن جعفر(ع)

(امام هفتم)امام موسي بن جعفر(ع)

شهرت:كاظم،باب الحوائج

نام پدر:امام صادق(ع)،نام مادر:حميده(مصفا)،كنيه:ابو ابراهيم،ابو الحسن،محل تولد:روستايي بين مكه و مدينه،زمان تولد:صبح يكشنبه ۷ صفر سال ۱۲۸،زمان شهادت:۲۵ رجب ۱۸۳ هجري قمري،محل شهادت:زندان هارون در بغداد كه به دستور هارون الرشيد مسموم شد
دوران امامت سي و پنج سال كه با خلفاي عباسي:منصور،مهدي،هادي و هارون الرشيد هم عصر بوده و در روزگار خلافت هارون سالها در زندان بسر مي برده است.،همسران آن حضرت:تعداد نامعلوم، فرزندان آن حضرت:سي و هفت نفر،۱۹ پسر و ۱۸ دختر

(امام هشتم)امام علي بن موسي الرضا(ع)

(امام هشتم)امام علي بن موسي الرضا(ع)

شهرت:رضا

نام پدر:امام موسي كاظم(ع)،نام پدر:نجمه (اورا بانويي اروپايي نوشته اند)،كنيه:ابو الحسن،محل تولد:مدينه،زمان تولد:يازدهم ذيقعده ۱۴۸ هجري،تعداد همسران:۲ زن،ام حبيبه دختر مامون و زني ديگر،تعداد فرزندان:يك فرزند(امام جواد)و به قولي پنج پسر و يك دختر(شش فرزند)،زمان شهادت:آخر صفر سال ۲۰۳ هجري قمري در ست ۵۵ سالگي و به وسيله مامون عباسي مسموم شد.محل شهادت:سناباد نوقان در مشهد كنوني،زيارتگاه امام:مشهد مقدس،سير حيات:۳۵ سال پيش از امامت،۱۷ سال در مدينه بعد از امامت،سه سال وليعهدي مامون در خراسان،كه حساس ترين دوران حيات امام مي باشد.

(امام نهم)حضرت امام محمد تقي(ع)

(امام نهم)حضرت امام محمد تقي(ع)

شهرت:جواد،تقي

نام پدر:امام رضا(ع)،مادر:سبيكه(خيزران)،كنيه:ابو جعفر،مختار،محل تولد:مدينه النبي،زمان تولد:دهم رجب سال ۱۹۵ هجري قمري،زمان شهادت:ذيقعده سال ۲۲۰ هجري قمري در بيست و پنج سالگي،محل شهادت:كاظمين نزديك بغداد،زيارتگاه امام:شهر كاظمين،دوران كودكي تا هفت سالگي،دوران امامت از هفت سالگي تا بيست و پنج سالگي

(امام دهم)امام علي النقي (ع)

(امام دهم)امام علي النقي (ع)

شهرت:نقي،هادي

نام پدر:امام جواد(ع)،نام مادر:سمانه،كنيه:ابو الحسن سوم
محل تولد:مدينه منوره،زمان تولد:۱۵ ذيحجه سال ۲۱۳ هجري قمري،زمان شهادت:سوم رجب سال ۲۵۴ هجري قمري،محل شهادت:در شهر سامرا توسط معتز خليفه عباسي در ۴۱ سالگي،زيارتگاه امام:شهر سامرا در عراق كنوني،همسران آن حضرت:يك زن،فرزندان آن حضرت:۵ فرزند،۴ پسر و يك دختر

(امام يازدهم)امام حسن عسكري (ع)

(امام يازدهم)امام حسن عسكري (ع)

شهرت:عسكري،زكّي

نام پدر:امام هادي(ع)،نام مادر:سليل،كنيه:ابو محمد،مشهور به ابن الرضا،محل تولد:مدينه منوره
زمان تولد:هشتم ربيع الثاني،۲۴ ربيع الاول سال ۲۳۲ هجري قمري
زمان شهادت:هشتم ربيع الاول سال ۲۶۰ هجري قمري،محل شهادت:سامرا توسط معتمد خليفه عباسي،زيارتگاه امام:سامرا در عراق،۲۲ سال قبل از امامت از سال ۲۳۲ هجري قمري تا ۲۵۴ هجري قمري ۶ سال دوران امامت از سال ۲۵۴ تا ۲۶۰ هجري قمري،تعداد همسران:يك همسر كه زني رومي به نام نرجس بوده است.تعداد فرزندان:يك فرزند(حضرت مهدي(عج))

(امام دوازدهم)حضرت امام زمان(عج)

(امام دوازدهم)حضرت امام زمان(عج)

شهرت:مهدي موعود،صاحب الزمان،امام عصر،بقية الله و قائم و...

نام:هم نام پيامبر(ص)(م-ح-م-د)
نام پدر:امام حسن عسكري(ع)
نام مادر:نرجس

محل تولد:سامرا
زمان تولد:۱۵ شعبان سال ۲۵۵ يا ۲۵۶هجري قمري

سير حيات:دوران كودكي پنج سال و بعد از اينكه پدرش در سال ۲۶۰ هجري قمري شهيد شد به امامت رسيد.

غيبت صغري از سال ۲۶۰ شروع و به سال ۳۲۹ هجري قمري يعني حدود هفتاد سال بعد پايان يافت.

غيبت كبري از سال ۳۲۹ هجري قمري آغاز و همچنان ادامه دارد.

پایگاه رسمی آستان قدس علوی(نجف اشرف)

زیارت آنلاین اماکن مقدسه

بازدیدکننده گرامی برای زیارت انلاین باید پلاگین(فلش پلیر)برروی دستگاه شما نصب باشد،در بعضی از ساعات شبانه روز ممکن است سرورهای مربوط به برخی از اماکن متبرکه بصورت موقتی قطع شده و یا دچار اختلال شده باشند که در این صورت توصیه میکنیم در ساعات دیگر شبانه روز مجددا مراجعه فرمایید.
زیارت بیت الله الحرام

زیارت بیت الله الحرام

این لینک مستقیم از سایتYOU TUBEمیباشد وباید امکان اتصال به سایت مذکور را فراهم نمایید

«لَبَّیكَ الّلهُمَّ لَبَّیكَ، لَبَّیكَ لاشَریكَ لَكَ لَبَّیكَ، إنَّ الْحَمدَ وَ النِّعمَةَ لَكَ وَ الْمُلكَ، لاشَریكَ لَكَ لَبَّیكَ. «لَبَّیكَ الّلهُمَّ لَبَّیكَ، لَبَّیكَ لاشَریكَ لَكَ لَبَّیكَ، إنَّ الْحَمدَ وَ النِّعمَةَ لَكَ وَ الْمُلكَ، لاشَریكَ لَكَ لَبَّیكَ.

 زیارت مدینه النبی

زیارت مدینه النبی

این لینک مستقیم از سایتYOU TUBEمیباشد وباید امکان اتصال به سایت مذکور را فراهم نمایید

السَّلامُ عَلَیْکَ یَا مُبَشِّرُ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدُ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا أَحْمَدُ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ عَلَى الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلامُ،

زیارت سیدالشهدا حسین بن علی(ع)

زیارت سیدالشهدا حسین بن علی(ع)

این لینک مستقیما از کانل ناحیه مقدسه میباشدكربلاء: 02:00 - 08:00

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ

زیارت  حضرت ابوالفضل عباس(ع)

زیارت حضرت ابوالفضل عباس(ع)

این لینک مستقیما از کانال ناحیه مقدسه میباشد

اَلسّلامُ عَلیک یا أبَاالْفَضْلِ الْعَبّاسَ بْنَ أمِیرِالمُؤمِنِینَ اَلسّلامُ عَلیک یابْنَ سَید الْوَصِیینَ اَلسّلامُ عَلیک یابْنَ أوَّلِ الْقَومِ إسْلاماً وَأقْدَمِهِمْ إیمَاناً وَأقْوَمِهِمْ بِدِینِ اللّه وَأحْوَطِهِمْ عَلَی الاْءسْلامِ

زیارت حضرت علی ابن الموسی الرضا

زیارت حضرت علی ابن الموسی الرضا

این لینک مستقیما ازکانال حرم رضوی میباشد

اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضا الْمُرْتَضَى الاِمامِ التَّقِیِّ النَّقِیِّ وَحُجَّتِکَ عَلى مَنْ فَوْقَ الاَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّرى، الصِّدّیقِ الشَّهیدِ، صَلاةً کَثیرَةً تامَّةً زاکِیَةً مُتَواصِلَةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَةً، کَاَفْضَلِ ما صَلَّیْتَ عَلى اَحَد مِنْ اَوْلِیائِکَ

زیارت حرم کاظمین :حضرت موسی بن الجعفروحضرت جواد الائمه علیهما اسلام

زیارت حرم کاظمین :حضرت موسی بن الجعفروحضرت جواد الائمه علیهما اسلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِمَامِ الْبَرِّ التَّقِيِّ النَّقِيِّ الرَّضِيِّ الْمَرْضِيِّ وَ حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى صَلَاةً كَثِيرَةً تَامَّةً [نَامِيَةً] زَاكِيَةً مُبَارَكَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ

مسجد معظم کوفه

مسجد معظم کوفه

در کنار مسجد کوفه مرقد میثم تمار، منزل امام علی(ع)، دارالاماره، مرقد مسلم ابن عقیل، مرقد هانی ابن عروه و مرقد میثم تمارومختار ثقفی قراردارد.

این مسجد در 12 کیلومتری شمال شهر نجف اشرف واقع است. گفته می‌شود این مسجد ابتدا توسط حضرت آدم ساخته شده و پس از مسجدالحرام قدیمی‌ترین مسجد جهان است.این مسجد یکی از مکان هایی است که شیعیان حتی اگر آن جا مسافر باشند می توانند نماز خود را تمام بخوانند.

مسجد معظم سهله

مسجد معظم سهله

مقام صاحب العصر والزمان(ع)

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللّهِ فى اَرْضِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ اللّهِ فى خَلْقِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا نُورَ اللّهِ الَّذى يَهْتَدى بِهِ الْمُهْتَدُونَ وَ يُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخاَّئِفُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْوَلِىُّ النّاصِحُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَفينَةَ النَّجاةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ الْحَياةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْكَ وَ عَلى آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ

مسجدجامع براثا

مسجدجامع براثا

مقام حضرت علی(ع)

به علت اینکه بضی از ویدئوهای مسجد مربوطه از طریق سایتYOU TUBEمیباشد لذا باید امکان اتصال به سایت مذکور جهت استفاده بهینه را فراهم آورید.

ادعیه ومجربات

اخرین نوشته ها

طلسم نورانی جهت ازدیادعشق ومحبت در دل بینندگان

سالک گرامی عمل نورانی ذیل جهت افزایش عشق ومحبت در قلب بینندگان میباشدوشایسته است بدانید که این طلسم نورانی جهت افرادی که تمایل به ازدواج دارند کاربردی میباشد شرایط عمل کتابت در اولین ساعت روز Read more…

عملی مجرب در شبهای جمعه ماه ربیع الاول برای افرادی که از اختلال در معیشت ورزق وتوقف در زندگی رنج میبرند

سالک گرامی شبهای جمعه ماه مبارک ربیع دارای مزیتهای خاصی میباشد که عدم توجه به این زمان شریف پس از پایان ماه موجب ندامت وپشیمانی میباشد توصیه میشود هر شب جمعه یک ساعت زمانی را Read more…

دورنمودن افراد ناشایست از اطراف فرزندانتان

سالک گرامی عمل به آزموده ذیل موجب دوری فرزندان  دلبند شما از افرادی که دارای ناهنجاریهای اجتماعی هستند وبا فرهنگ خانواده در تضاد میباشند استفاده عملی خواهد داشت طریقه عمل یک لیوان آب فراهم نموده Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat