استخراج سوره جهت(ازدواج-بارداری-رزق-هیبت مابین خلائق)مطابق با علم جفر

این محاسبه تنها جهت4حاجت به شرح ذیل صورت میگیرد

ازدواج-بارداری-هیبت مابین خلائق-رزق

جهت مشاوره واطلاعات بیشتر با تلگرام ذیل ارتباط برقرار نمایید

لطفا روی لینک ذیل کلیک نمایید

strangersciences110

Description

نکات مهمی که بر تمام استخراجات حاکم است

این عمل مطابق با اصول علم جفر میباشد و ممکن است عزیزانی توسط اساتید دیگر موفق به استخراج این عمل شده باشند ونتایجی که خود بنده نیز بارها مشاهده کردم اختلاف فاحش داشته وبا علم مذکور منافات دارد،بگونه ای که حتی مطالب ارائه شده توسط هر استادمتفاوت است،لیکن چون دائره این علم بسیار وسیع است بر نتایج دیگران حکم بطلان نخواهیم زد ولی بر استخراج خود علم وافی وکافی داریم،لطفا در این مورد پرسش نفرمایید

اطلاعات مورد نیاز:نام شناسنامه ای متقاضی -نام شناسنامه ای مادر- تاریخ تولدمتقاضی  

اطلاعات درخواستی وتصویر فیش پرداخت به ایمیل ویا تلگرام ذیل ارسال گرددو پاسخ به ایمیل ارسالی شما عودت داده میشود-مدت زمان تحویل3روز میباشد

جهت سفارش خدمات از طریق ایمیل ویا تلگرام ذیل اقدام فرمایید

strangersciences@gmail.com

@strangerscienceses

استجابت ازخداوند است