تقویت روحانیت وفتح بصیرت

سالک گرامی قرائت ادعیه مبارکه ذیل در قنوت نماز وتر موجبات افزایش روحانیت وبه موازات آن در توالی موجبات فتح بصیرت به اذن الهی فراهم خواهد گردید بسم الله الرحمن الرحيم  بسم الله ، بسر بسم الله ، وبنور بسم الله ، خرقت حجب الغيوب بنور رب الغيب خرقا ، Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat