عملی بسیار مهم جهت شک به وجود سحر مرشوش هنگام ورود به منزل وابطال آن

 سالک گرامی با توجه به ازدیاد سحر مرشوش توسط ساحران ودر دسترس بودن وسهل الوصول بودن آنها جهت عامه مردم متاسفانه این عمل خبیث رو به ازدیاد میباشد ومردم دیگر بریکدیگر رحمی ندارند، لذا برهر شخصی واجب است نسبت به این نوع از سحر  که به راحتی جلوی درب منزل Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat