وفق جهت اخذ حق مادی از مدیون

سالک گرامی سلام علیکم این عمل جهت افرادی است که وجهی را به شخصی پرداخت نموده اند به عنوان قرض وشخص از عودت وجه سرباز میزندویا وجه وکالایی به جبر از او گرفته شده باشد وشخص مدیون از عودت استنکاف نماید،با انجام این عمل به اذن الهی وجه یا کالا Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat