تطهیر جسد(کالبد)ازارواح شریره

سالک گرامی این عمل موجب طرد شیاطین وتخفیف درد ورنج مسحور میگردد البته درکنار این عمل مسحورین باید اعمال مکمل نیز جهت تکمیل انجام دهند نکته:این عمل جهت مس- قرین -تابع -سحر-نظر ارضی شیاطین کاربرد دارد دو رکعت نماز به جای آورده وسپس مقداری آب مطهر فراهم میاورید وکلمات مبارکه Read more…

دعوت سوره مبارکه قریش جهت اخذ حاجت

خواهران وبرادران گرامی این عمل به شرط تداوم موجبات قضای حوائج را پیش روی مومن قرار خواهد داد توصیه جهت زمان قرائت، بعد از نماز وتر ویا پس از نماز صبح میباشد وطریقه عمل به این صورت میباشد که سوره مبارکه قریش را 7بار پشت سرهم وبدون تخطی از قبله Read more…

فائده مجرب جهت ابطال سحر وباز شدن گره وبستگی درشخص

سالک گرامی ،این عمل باعث تخفیف بسیاری از گرفتاریها وبستگیهای افراد میشود ودر موارد متعدد در صورتی که سحر مستمر نباشد باعث ابطال میگردد،امید است که خادمان خود را ازدعای خیر محروم نسازید ظرف چینی جدیدی تهیه مینمایید که تحت هیچ شرایطی قبلا از آن استفاده نشده باشد وسپس با Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat