پاکسازی منزل از جن وشیاطین

  سالک گرامی این عمل جهت پاکسازی منازلی که در انها تردد اجانین وجود دارد ویا موجب ابتلائاتی برای ساکنین میگردد، از اوجب واجبات است وهنگام  عمل باید وضو گرفته ویک کاسه آب باران ویا آب معدنی فراهم نمایید وخداوند را مد نظر قرار داده وبا لباس طاهر ومحل پاک Read more…

جهت کم شدن مشکل فراموشی

سالک گرامی آیات مبارکه ذیل را بصورت مدوام بدون عدد و روزانه قرائت نمایید وهمچنین هر چند روز یکبار ایات را با زعفران وگلاب برروی ظرف چینی سفید نوشته وبا اب شسته ومیل نمایید ویا روی کاغذ بدون خط نوشته وکاغذ را درون ظرف اب قرار دهید وتناول نمایید،انشالله به Read more…

جهت افزایش وبرکت درمال ورزق دنیوی

سالک گرامی این عمل جزو مجربات علوم غریبه است که پس از تصحیح ومقابله نسخ،نسخه صحیح در ذیل تقدیم میگردد،امید است ضمن بهره بردن از مطلب راقم عاصم را از دعای خیر محروم نفرمایید به اندازه 1/8کاغذ زرد رنگ تهیه نموده وروز 7ماه عربی وساعت اول پس از نماز صبح Read more…

پیروزی بر دشمن پیگیر

سالک گرامی جهت دفع دشمنان جنی وانسی دست به دامان الهی با این کلمات جلیل القدر گردید که به اذن الله از شما منصرف خواهند شد. بعد از هر نماز3مرتبه باید خوانده شود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرمانك وبحمايتك لمن احتمى Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat