محبت مجرب وصحیح

سالک گرامی این عمل جهت عشق وعلاقه مابین افرادی که ازدواج نموده اند ویا درشرف ازدواج هستند کاربرد عظیم دارد ،چون اینگونه اعمال مانند شمشیر نامرئی است برای خود حق الناس ایجاد نکنید درامر حلال بکار بریدودرمورد افراد غریبه انجام ندهید دریک شب  پس از نماز وتر(مطابق ساعت وطالع)درمحل عبادت Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat