فائده مهم اسم الطیف

اللطیف گفتن این نام بصورت مداوم هر صبح وشب1000مرتبه خداوند برکتی به شما عنایت میکند که عقل متحیر خواهد بود واز شکر آن عاجز میباشید اگر روزانه این ذکر به عدد7000 مرتبه خوانده شود،ذاکر غرق در رحمت خداوندی خواهد شد ودیگر دشمن وحسودی نخواهد داشت وبه اذن  پروردگار دشمنانش هلاک Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat