نمازی مجرب جهت مال مسروقه

سالک گرامی این عمل جهت مال مسروقه بسیار مجرب میباشد وبه اذن الله،کالای مفقود شده احیا خواهد گردید درجایگاه نماز خود قرار میگیرید و2رکعت نماز به شرح ذیل به جای میاورید دررکعت اول بعد ازحمد 7بار سوره مبارکه الضحی قرائت گردد دررکعت دوم بعد از حمد سوره مبارکه الطارق7مرتبه قرائت Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat