طریقه ساخت جوهر روحانی

سالک گرامی جوهر معنوی،پایه واساس در کتابت طلسمات قرانی،اوفاق معنویی،،حرزهای معنوی وحجابها میباشد،در این مقاله روش ساخت جوهر معنوی مطابق با اصول علم مربوطه وبه روش آسان وبدون خطا، ارائه میگردد انشالله که به خیر استفاده نمایید بر هر شخص عاقل واجب است که خود این علم را بداند تا Read more…

اخذ حاجت از الله جل جلاله

سالک گرامی زمانی که زندگی بر شما فشار آورده ونیازتان براورده نمیشود به روش ذیل اقدام نمایید بعد ازسلام نماز وتربه مدت یکهفته به روش ذیل عمل نمایید ولطف پروردگار را بربندگانش شاکر باشید يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat