کشف شماره1

در جامعه کنونی بسیاری از افراد بطور ناخواسته ویا بصورعمد مورد چشم زخم یا لمس اجنه وسحر قرار میگیرند ،ما در این پست به روشی ساده  جهت پی بردن به این مهم پرداخته ایم بعد از نمازهای یومیه التجا به قبله نموده وبه هیئت میت بر روی دست راست خود Read more…

اخطار مهم

سالک گرامی همانگونه که اشراف دارید،استخدام ومدد خواستن از موکلین امری بعید ودور از دسترس نیست لیکن شدیدا توصیه میکنم که کلیه مبتدیین از اقدام به این امر خودداری نمایند وتا زمانی که ظرف وجودی آنها از محبت وتوکل خداوندی پرنگردد برگرد این مسائل نگردند ، بدینوسیله اعلام میگرددهرگونه مسئولیت Read more…

دعوت سوره قدر جهت غنی وحاجت

سالک گرامی جهت غنی وروا شدن حاجات به روش ذیل عمل نمایید که به تجربه رسیده است وشایان ذکر است که عمل باید تداوم داشته باشد چهل ویک مرتبه سوره قدر را هر روز خوانده شود وپس از خواندن دعای ذیل را 7مرتبه بخوانید،استجابت از خداونداست اللهم يامن يكتفى عن Read more…

انصراف عمارشماره3

قسم صغیر تجلس على وضوء وطهارة الثوب والبدن والمكان مستقبل  وتطلق البخور وهو لبان ذكر وكسيرة ناشفة  وتقرأ الآتى بقوة وكأنك تخاطب شخص ما أمامك وتأمره امرا  :تقول جل الجليل صاحب الأسم الكبير الأرض بكم ترجف والرياح بكم تعصف والأودية بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل واسماء الله نار محيطة بكم Read more…

انصراف عمارمکان(شماره)2

 بسم الله الرحمن الرحيم الله4 زاجر4 قاهر1 صارف1 طارد4 دافع4 سريع3 جل الجليل صاحب الاسم الكبير انصرفوا ياعمّار هذه الغرفة وهذه الشقة وهذا البيت معززين مكرمين بلا ضرر ولا ضرار ولا تفسد اعمالي ولا ترجعوا الا بعد انتهاء عملي وقضاء حاجتي او ان ادعوكم للرجوع وكل الخدام والعمار الغريبة الي Read more…

(شماره یک انصراف عمار مکان(صرف عمار

سالک گرامی  در تمام ختمها ویا نوشتن ادعیه وجداول وشروع به بعضی از اذکار ،لازم میباشدکه عمار(اجنه ساکن در مکان)از محل مورد نظر دور شوند،تا روی عمل مورد نظر تاثیر منفی ایجاد نگردد،زمانی که انها حضور داشته باشند موکلین اعمال رحمانی و… به محل ختم ویا ذکر وارد نمیگردند سوره Read more…

جهت محبت شرعی وحلال

خواهران وبرادران گرامی این عمل صرفا جهت امرحلال اجازه دارد،شرایط را رعایت نموده تا به نتیجه مطلوب برسید روز پنجشنبه در ساعت اول که ساعت مشتری میباشد بر روی ورقه سفید کتابت نمایدهنگام نوشتن ،شیرینی در دهان گذارده وصرف عمار انجام دهد توصیه اولین  پنج شنبه ماه قمری میباشد فسيكفيكهم Read more…

استخدام خادم

اعوذ باالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى أل بيته الطيبين الطاهرين چهل روز متوالی همراه با شرایط معهوده اقدام به روزه وترک گناه وتوسل وحضور در نماز جماعت نماید به اذن خداوندچشمانش روشن خواهد بیست ویک روز هر روز…… بار Read more…

جلوگیری از ضرب وشتم مرد نسبت به همسرش

در دین اسلام نسبت به همسر داری ومراعات حقوق زوجه تصریح شده است،لیکن بعضی از اقایان نسبت به این امر مهم اهتمام دارند وبعضا با درگیری وخشونت وضربه زدن به همسر موجبات اسیب دیدگی ایشان ودرنهایت مشکلات بعدی را رقم خواهند زد  آیات ذیل را با گلاب وزعفران در ساعت Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat