سری از اسرار سوره یس شریف

سالک گرامی این ختم یکی از روشهای سهل جهت بالا بردن معنویات وتقرب به پروردگار و رویت اسرار میباشد وپنهان کردن مشاهدات جزو لاینفک ارتقاء روح میباشد وگرنه از شما سلب خواهد شد بعد از نماز صبح چهار بار سوره مبارکه را به روش ذیل ،قرائت مینمایید: کلمه (یس)را هفت Read more…

استخاره(کشف)توسط سوره یس

این عمل به نوعی استخاره میباشد ومحال است که پاسخ نگیرید،روش عمل بدین گونه است: با طهارت محل خواب ولباس ،وضو گرفته وسپس،سوره یس را قرائت مینماییدوهرکجا به لفظ (مبین) رسیدید به عدد102 مرتبه ذکر مینمایید وسپس 35 مرتبه بر پیامبر خاتم درود بفرستید ونیت نماییدوپس از ان این کلمات Read more…

کشف حاجت ویا سحر درخواب توسط موکلین سوره یس

این عمل بیشتر برای پیدان کردن سحر وجادو کاربرد دارد وبوسیله ان نوع سحر وعاملش را اگر اذن خداوند باشد رویت خواهید کرد وضو بگیرید ویک شمع سفیدوبخورمناسب، روشن نماییدورو به قبله قرار بگیرید،خلوت وسکوت رعایت گردد،سپس 7بار سوره مبارکه یس را قرائت مینماییدوپس از مرحله هفتم خواندن توکیل ذیل Read more…

جهت دفع حمله سگ

سالک گرامی جهت دفع حمله سگ به 2روش عمل مینماییم: 1-ایت الکرسی شریف را با اعوذ بالله شروع وتا علی العظیم با صدای بلند وبا طمانینه قرائت مینماییم(سگ طبق مشاهدات سر خود را روی دودست خود گذاشته وارام میگیرد) 2-ایه ذیل را باصدای بلند قرائت مینماییم: ( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ Read more…

بستن زبان کسی که حاجت شما نزد او میباشد(قبول سخن)

سالک گرامی زمانی که نزد کسی میروید که کار ویا حاجت شما درگرو جواب مثبت یا اعمال به حق آن شخص میباشد وایشان از رحم وانصاف بویی نبرده وبه ظلم حق شما را ادا نمینمایند این روش را به کار گیرید،به اذن الله کار ساز خواهد بود. هنگام ورود نزد Read more…

کشف توسط سوره مبارکه اخلاص

سالک گرامی با انجام این عمل،نیتی که در ذهن دارید وتمایل به مطلع شدن از ان دارید را به اذن الله رویت خواهید نمود برخداوند متعال توکل نموده ومکان خواب شما باید نظیف وطاهر باشدوترجیحا کنار زوج یا زوجه شب را به صبح نیاورد،وضو داشته باشد وقبل از خواب بخور Read more…

ادعیه کبیر جهت دفع هرگونه آزار ومشکل وتاریکی

سالک گرامی این ادعیه از ادعیه کمیاب و با مضامین عالیه میباشد،لطفا قدر دانسته وجهت دیگر گرفتاران ارسال نمایید ،تا خداوند گره ازکار شما باز نماید.(درقسمتهای خالی موارد،اشخاص،اماکن ومسائل مورد آزار خود را قید نمایید) الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ الصَّمَدِ الْمَقْصُودُ ذِي الْكَرَمِ وَ الْجُودِ وَ الْعَطَاءِ الْمَمْدُودِ وَ الْفَضْلِ المسرود Read more…

آیات کمکی جهت سحر ومس اجنه

سالک گرامی،آیات ذیل کمک شایانی در طرد اجانین وابطال سریعتر سحر مینماید وبعنوان مکمل بکار میرود ولازم به اجرا میباشد(این آیات درمیان علمای علوم غریبه، بعنوان آیات پیروزی میباشد)(عدد مهم نمیباشد) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَأْتِكُم مّثَلُ الّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مّسّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضّرّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتّىَ يَقُولَ الرّسُولُ Read more…

افزایش روزی وآسان شدن امور

سالک گرامی این عمل جزو گنجهای ادعیه میباشد ومفتاح مطلق جهت آسان شدن امور وافزایش رزق وبرکت میباشد بعد از نماز وتر29 بار سوره فاتحه شریف را قرائت مینماییدوپس از قرائت کلی ،دعای ذیل رابا تضرع به درگاه احدیت زمزمه مینمایید اللهم اسالك بسر فاتحة الكتاب وحقيقتها ومعناها وسرها وبمرتبتها  Read more…

دعوت اسم مبارکه( فتاح)

سالک گرامی،این ختم جزو ختوم برتر وگشایش کلیه امور میباشد،لذا جهت پیشرفت غافل نگردید: اسم مبارکه الفتاح را به عدد100بعد از کلیه نمازهای مکتوبه قرائت نماییدوپس از آن دعای ذیل را با تضرع یک بار بخوانید،پس از گذشت مدت زمان اندکی خداوند تمام قفلهای شما را چه در زندگی چه Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat