صرف عمار کامل (عام)جهت کلیه ارواح علوی وسفلی

سالک گرامی نظر به اینکه کاربران اکثرا در لفظ قرائت دچار مشکل میشوند،مبنا بر این قرار گرفت که صرف عمار کاملی با استعانت به آیات قران کریم لحاظ گردد،امید است که راهگشای عزیزان باشد نکته:یکبار قرائت کفایت میکند انصرفو ايتها الارواح الروحانيه العلويه والسفليه وجميع خدام الاقسام والعزائم والدعوات التى Read more…

حجاب نافع جهت منزل ومحل کار

سالک گرامی این حجاب دارای منافع بسیار زیاد وآزموده شده میباشد که موجب عدم ورود ارواح شریره وجلوگیری از آسیب چشم زخم وحسد وجلب خیر وبرکت بر محل قرار گیری خود میباشد لذا توصیه اکید میشود که استفاده شود نکته مهم:اگر از قبل شخص وافراد داخل منزل داری آسیب باشند Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat