فائده مهم جهت بستگیهای معنوی ورفع هر گونه نشانه های مربوط به آن

اللهم صل علي سيدنا محمد نور الحق الذي جاء بالحق شاهدا وبشيرا ونذيرا همراهان گرامی هدیه ذیل از اسرار آیات  برگرفته شده وعمل به آن موجب فتوحات ورفع بستگیهای ناشی از سحر وامثالهم میباشد نکته:عمل ابطال جداگانه باید انجام گیرد وبسته به نوع آسیب متفاوت میباشد شرح عمل روزهای سه Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat