طلسم نورانی جهت ازدیادعشق ومحبت در دل بینندگان

سالک گرامی عمل نورانی ذیل جهت افزایش عشق ومحبت در قلب بینندگان میباشدوشایسته است بدانید که این طلسم نورانی جهت افرادی که تمایل به ازدواج دارند کاربردی میباشد شرایط عمل کتابت در اولین ساعت روز پنج شنبه انجام میشود  ونیاز به خلوت وصرف عمار وطهارت جسم وجامه ومحل عمل جزو Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat