مخمس مجرب جهت رزق وفتوحات وآسان شدن امور

سالک گرامی این وفق مخمس جهت کلیه فتوحات،افزایش رزق،آسان شدن امور وجلب خیرات بسار موثر میباشد شرح عمل به طریق ذیل است روز5شنبه اول ماه قمری مقداری جوهر روحانی فراهم اورید،هنگام طلوع خورشیدمخمس ذیل را تنها با جوهر مذکور ودرکاغذ بدون خط کتابت نماییدوپس از انتهای کتابت ،در دو نوبت Read more…

جهت رجعت شوهر به همسر وبلعکس

سالک گرامی این عمل، تنها جهت زوج وزوجه کارایی دارد و در صورت عمل به غیر آن متوجه زحمت بیهوده خواهید شد آیه مبارکه ذیل را به مدت یکهفته در زمان مشخص پس از تطهیر وبوی خوش وانصراف عمار ودرمحل خالی از اغیار انجام گیرد نتیجه آن موجب شگفتی عامل Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat