سیفی صغیر(طمطام) همراه با اعتصامات 3گانه(مقاله اول)

سالک گرامی این دعا دارای خواص بیشماری میباشد لذا به علت استناد به اصل آن که ماخذ صحیح دارد جهت عموم ارسال میگردد درمورد خواص آن به روایاتی که به تواتر نقل گردیده است را بیان مینماییم:این عمل جهت ادای دین بسیار نافذ است وهنگام سفر کتابت نماید وبا خود Read more…

دعوت سوره مبارکه قریش جهت اخذ حاجت

خواهران وبرادران گرامی این عمل به شرط تداوم موجبات قضای حوائج را پیش روی مومن قرار خواهد داد توصیه جهت زمان قرائت، بعد از نماز وتر ویا پس از نماز صبح میباشد وطریقه عمل به این صورت میباشد که سوره مبارکه قریش را 7بار پشت سرهم وبدون تخطی از قبله Read more…

دعوه ( یا حى یا قیوم ) الصغرى

سالک گرامی این دعوت جزو مجربات است واجابت را به شرط تداوم برای قاری به ارمغان خواهدآوردوخیر کثیر او را روزی خواهد شد پس از نماز صبح به تعداد174مرتبه وبا یقین کامل ( یا حى یا قیوم )را قرائت مینمایید وسپس شروع به دعوت ذیل به عدد7مرتبه مینمایید بسم الله Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat