حجاب جهت افرادی که ازدواجشان با تاخیر مواجه شده است

سالک گرامی ،خواهرانی که تاخیر درازدواج دارند در صورت عدم وجود آسیب از مس و..میتوانند به شرح ذیل عمل نمایند مقداری حریر سفیدتهیه نمایید وبا جوهر روحانی که شرح آن در مقاله مربوطه آمده است کتابت مینمایید قبل از عمل حتما،صرف عمار انجام داده واز بخورخوش یا عود زعفران وصندل Read more…

حل گره ازدواج

سالک گرامی،این عمل جزو مجربات وبا نتیجه گیری بالا میباشد(جهت خواهران گرامی) امید است به اذن الله موجب خیر برای شما باشد کلمات مبارکه ذیل را به اعداد ذکر شده در ساعت مناسب با طبع خودتان وبا رعایت تمام شرایط کتابت که بارها ذکرگردیده است برکاغذ سفید بدون خط نگارش Read more…

چهار روش مجرب جهت ازدواج

سالک گرامی جهت باز شدن بخت دختران و ازدواج آنها به یکی از 4روش ذیل عمل نمایید وبه اذن الله نتیجه مثبت خواهد بود الف-مقداری پوست آهو فراهم نمایید در ساعت مناسب همراه با بخور خوش،سوره مبارکه احزاب را کتابت نماییدوسپس آن رادر محفظه ای قرار داده ودربش را به Read more…

بخت گشایی با سوره مبارکه الرحمن

این روش جهت بخت گشایی وتحصیل ازدواج،تاثیر بسزایی خواهد داشت،منوط به اینکه سحر تعطیل الزواج نداشته باشید ویا ضعیف باشد،امید است بهره کامل عنایت گردد.(مخصوص بانوان) مقداری آب (خالص وپاک باشد)تهیه نموده وسوره فجر را برآن قرائت نماید،واندکی حنا تهیه نموده،وروز جمعه پس از نماز جمعه حنا را با،آب مذکور Read more…

جهت دوشیزگانی که ازدواجشان به تاخیر افتاده است

خواهر گرامی این عمل جزو مجربات یقینه است که جهت حصول نتیجه شرایطی دارد که ملزم به رعایت خواهید بود: به مدت40 روز،روزی یک بار آیه مبارکه ذیل را قرائت نموده وپس از خواند آیه از باریتعالی تقاضای همسر خوب وسالم ومتدین را بنماید (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat