رویت حاجت در خواب سریع الاجابه

  سالک گرامی همانگونه که بعضی از اعضاءدرخواست نموده بودند طلسم نورانی جهت رویت درخواست شما درحالت خواب بطور صحیح استخراج و ارسال میگردد اصل این عمل در فیس بوک گروه موجود میباشد مانند اعمال گذشته این عمل نیز وقف حضرت حجت(عج)میباشد لذا دخل وتصرف در آن جائز نیست در Read more…

کشف صحیح ومجرب

سالک گرامی جهت پی بردن به مسائل ومشکلاتی که در اطراف خود دارید،مانند عوامل بیماری،اطلاع از نحوه پیشرفت،دانستن مغیبات مجاز وغیره ،این عمل آزموده شده است وقابلیت به نتیجه رسیدن برای همگان(افراد متعهد به نماز) را دارا میباشد این عمل برای مبتدیین2روز وبرای افرادی که دمشان روان است همان شب Read more…

اطلاع از وضعیت یک شخص ویا یک مسئله

سالک گرامی این عمل را قدر دانسته وجهت مطالب مهم به کار برید وخادم خود را از دعای خیر محروم ننمایید این عمل بطور معمول همان شب اول به اجابت درخواست خواهد رسید درغیر اینصورت چند شبی ملزم به اجرا خواهید بود آن عملی ویا مسئله ای که میخواهید بدانید Read more…

اطلاع از شرایط یک فرد ویا اطلاع از یک خبر خاص توسط عمار منزل

سالک محترم از این عمل تنها زمانی استفاده گردد که دیگر از مسئله ای خاص به تنگ امده اید ودر صورتی که داخل منزل شما ساکنینی از شیعیان وجود داشته باشند به شما پاسخ خواهند داد وموفقیت این عمل بسته به نفس شما از شب اول تا هفتم  متغیر خواهد Read more…

استخاره(کشف)توسط سوره یس

این عمل به نوعی استخاره میباشد ومحال است که پاسخ نگیرید،روش عمل بدین گونه است: با طهارت محل خواب ولباس ،وضو گرفته وسپس،سوره یس را قرائت مینماییدوهرکجا به لفظ (مبین) رسیدید به عدد102 مرتبه ذکر مینمایید وسپس 35 مرتبه بر پیامبر خاتم درود بفرستید ونیت نماییدوپس از ان این کلمات Read more…

کشف حاجت ویا سحر درخواب توسط موکلین سوره یس

این عمل بیشتر برای پیدان کردن سحر وجادو کاربرد دارد وبوسیله ان نوع سحر وعاملش را اگر اذن خداوند باشد رویت خواهید کرد وضو بگیرید ویک شمع سفیدوبخورمناسب، روشن نماییدورو به قبله قرار بگیرید،خلوت وسکوت رعایت گردد،سپس 7بار سوره مبارکه یس را قرائت مینماییدوپس از مرحله هفتم خواندن توکیل ذیل Read more…

کشف توسط سوره مبارکه اخلاص

سالک گرامی با انجام این عمل،نیتی که در ذهن دارید وتمایل به مطلع شدن از ان دارید را به اذن الله رویت خواهید نمود برخداوند متعال توکل نموده ومکان خواب شما باید نظیف وطاهر باشدوترجیحا کنار زوج یا زوجه شب را به صبح نیاورد،وضو داشته باشد وقبل از خواب بخور Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat