نشانه های وجود اجانین در منزل(نشانه های عمومی)

سالک گرامی ،تمام این مسائل قسمتی از نشانه های عمومی میباشد ودرموارد مختلف وبسته به قدرت موکل جنی وضعف میزبان متغیر خواهد بود. 1-شنیدن صداهای عجیب مانند،صدای حرکت باد ویا جابجا شدن هوا. 2-شنیدن صدای شخص یا اشخاص ثالث که نام فرد ویا کسی که مسحور است را صدا میزنند. Read more…

کشف شماره1

در جامعه کنونی بسیاری از افراد بطور ناخواسته ویا بصورعمد مورد چشم زخم یا لمس اجنه وسحر قرار میگیرند ،ما در این پست به روشی ساده  جهت پی بردن به این مهم پرداخته ایم بعد از نمازهای یومیه التجا به قبله نموده وبه هیئت میت بر روی دست راست خود Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat