عملی مجرب جهت حاجت

سالک گرامی این عمل جهت حاجات به شرط تداوم یک هفته ای وعنایت پروردگار سرعت اجابت را به دنبال خواهد داشت شرح عمل بدین گونه میباشد:2رکعت نماز در ثلث آخر شب به جای آورید وسپس بعد از سلام نماز 70مرتبه صیغه استغفار را قرائت نماییدوبعد از ان 100صلوات بر پیامبر Read more…

نماز حاجت بسیار مجرب

(این عمل نسخه تصحیح شده میباشد ) سالک گرامی این نماز بعد از تصحیح ومقابله نسخ منتشر میگردد،امید است در این لحظات سخت وگرفتاری ،کارگشای مسلمین به اذن باریتعالی قرار گیرد استفاده از نماز به علت پیوند مابین معبود وبنده جهت تسهیل امور دشوارواز بین بردن موانع بسیار حائز اهمیت Read more…

نمازی مجرب جهت مال مسروقه

سالک گرامی این عمل جهت مال مسروقه بسیار مجرب میباشد وبه اذن الله،کالای مفقود شده احیا خواهد گردید درجایگاه نماز خود قرار میگیرید و2رکعت نماز به شرح ذیل به جای میاورید دررکعت اول بعد ازحمد 7بار سوره مبارکه الضحی قرائت گردد دررکعت دوم بعد از حمد سوره مبارکه الطارق7مرتبه قرائت Read more…

نمازحاجت مجرب

سالک گرامی این نماز جزو مجربات متقنه میباشد ،لطفا خادم خود را ازدعای خیر محروم ننمایید به نیت نماز حاجت وضو میگیرید وسپس به محل مصلای خودتان رفته وخلوت اتخاذ مینمایید وبخور خوش بکار میبریدوسپس شروع مینمایید تعداد100عدد صلوات بر پیامبر رحمت میفرستید-تعداد100عدد استغفار مینمایید شروع به خواندن 10رکعت نماز Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat