جهت دفع حمله سگ

سالک گرامی جهت دفع حمله سگ به 2روش عمل مینماییم: 1-ایت الکرسی شریف را با اعوذ بالله شروع وتا علی العظیم با صدای بلند وبا طمانینه قرائت مینماییم(سگ طبق مشاهدات سر خود را روی دودست خود گذاشته وارام میگیرد) 2-ایه ذیل را باصدای بلند قرائت مینماییم: ( يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat