دورنمودن افراد ناشایست از اطراف فرزندانتان

سالک گرامی عمل به آزموده ذیل موجب دوری فرزندان  دلبند شما از افرادی که دارای ناهنجاریهای اجتماعی هستند وبا فرهنگ خانواده در تضاد میباشند استفاده عملی خواهد داشت طریقه عمل یک لیوان آب فراهم نموده وخود(پدر یا مادر)با ططهارت جامه وجسم التجا به قبله مینمایند وآغاز مینمایند لیوان را نزدیک Read more…

جهت روزی شدن فرزند به اذن الله جهت خانواده های بدون فرزند

سالک گرامی جهت روزی شدن فرند به روش ذیل عمل نمایید حدود یک لیتر آب مطهر فراهم نموده وروز جمعه بعد از نماز عشاءمقداری (لبان نر)بخور مینماییدوسپس آیات مبارکه ذیل را با بسم الله الرحمن الرحیم بر آب قرائت مینمایید لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat