حجاب نافع جهت منزل ومحل کار

سالک گرامی این حجاب دارای منافع بسیار زیاد وآزموده شده میباشد که موجب عدم ورود ارواح شریره وجلوگیری از آسیب چشم زخم وحسد وجلب خیر وبرکت بر محل قرار گیری خود میباشد لذا توصیه اکید میشود که استفاده شود نکته مهم:اگر از قبل شخص وافراد داخل منزل داری آسیب باشند Read more…

حجاب جامع مانع از جن وام الصبیان

    سالک گرامی این عمل بارها به تجربه رسیده وکاملا صحیح ومجرب میباشد این حجاب با مسک وزعفران وگلاب درساعت مناسب وروی کاغذ سفید بدون خط انجام گیرد وبخور وصرف عمار وخلوت الزامی است خواص حجاب عبارت است از:زمانی که بیمار حجاب راحمل کند به اذن الله شفا خواهد Read more…

حفاظت ازظلم وگرفتاری های آخر الزمان

سالک گرامی به سند معتبروپس از مقابله نسخ محرز گردید که، از امام حسن مجتبی(ع)روایت گردیده است که مولایمان ضامن است برکسیکه آیات مبارکه ذیل را هروز صبح وشام قرائت نمایند وقاری از هر جبار ستمگر وشیاطین آزار دهنده وحاکم ظالم وسارق وهفت صدمه درامان بماند آیات کریمه به شرح Read more…

حرز جهت حفاظت از چشم زخم جهت اهل منزل وفرزندان واموال

سالک گرامی نوشتن این ادعیه جلیله وقرار دادن آن در اموال، موجب حفاظت از چشم زخم حسودانوبلاهای مرتبط، خواهد بود وبرای حفظ خودواهل منزل وفرزندان خواندن این رقیه روزی 2بار صبح وشام توصیه میگردد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين Read more…

پاکسازی منزل از جن وشیاطین

  سالک گرامی این عمل جهت پاکسازی منازلی که در انها تردد اجانین وجود دارد ویا موجب ابتلائاتی برای ساکنین میگردد، از اوجب واجبات است وهنگام  عمل باید وضو گرفته ویک کاسه آب باران ویا آب معدنی فراهم نمایید وخداوند را مد نظر قرار داده وبا لباس طاهر ومحل پاک Read more…

پیروزی بر دشمن پیگیر

سالک گرامی جهت دفع دشمنان جنی وانسی دست به دامان الهی با این کلمات جلیل القدر گردید که به اذن الله از شما منصرف خواهند شد. بعد از هر نماز3مرتبه باید خوانده شود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرمانك وبحمايتك لمن احتمى Read more…

حرز مجرب جهت چشم زخم

سالک گرامی این حرز جهت جلوگیری از چشم زخم بسیار مجرب میباشد،شایسته است که عزیزان خود را قبل از ابتلا با این حرز تحصین نمایید.(هم خوانده شود ونوشته وهمراه گردد) بسم الله علي نفسي’بسم الله علي مالي’بسم الله علي اهلي’بسم الله علي كل شيء اعطانيه ربي’اعيذ نفسي بالله الذي لا Read more…

ادعیه وحرز مبارک(بسیار مجرب)

سالک گرامی این حجاب بسیار مجرب میباشد وخواندن آن هر صبح وشام موجبات ایمنی از آفات اخر الزمان را در پی خواهد داشت. اِحتَجَبتُ بِنورِ وَجهِ اللهِ القَديمِ الكامِل وتَحَصَّنتُ بحِصِنِ اللهِ القَوِيّ الشّامِلِ وَرَمَيتُ مَن بَغى علىَّ بِسَهِمِ الله وَسَيفِهِ القاتِلِ اَللّهُمَ ياغالباًعَلى اَمِرِه وياقائمِاً فَوقَ خَلقِهِ وَياحائلاً بَينَ Read more…

ادعیه حفاظت صبح وشام

سالک گرامی قرائت ادعیه ذیل،صبح قبل از طلوع آفتاب وشب پس از نماز مغرب موجب حفاظت وایمنی کامل ازکلیه فتنه های روزگار خواهد بود. بسم الله خير الأسماء , بسم الله رب الأرض والسماء , بسم الله الذي لايضر مع أسمه سم ولا داء, بسم الله اصبحت وأمسيت وعلى الله Read more…

حجاب قرانی

سالک گرامی این حجاب بسیار مجرب بوده وجهت حفاظت خود وخانواده،از کلیه مخاطرات روزمره وشبانگاهی ،استفاده نمایید در طی 24 ساعت یک بار زمان طلوع افتاب قرائت مینمایید ودیگری را زمان،غروب آفتاب میخوانید،یعنی در شبانه روز 2بار قرائت میگردد وبسیار سهل میباشد ولی آثار فوق العاده ای جهت حفظ از Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat