تقویت روحانیت وفتح بصیرت

سالک گرامی قرائت ادعیه مبارکه ذیل در قنوت نماز وتر موجبات افزایش روحانیت وبه موازات آن در توالی موجبات فتح بصیرت به اذن الهی فراهم خواهد گردید بسم الله الرحمن الرحيم  بسم الله ، بسر بسم الله ، وبنور بسم الله ، خرقت حجب الغيوب بنور رب الغيب خرقا ، Read more…

دعای عظیم الشان جهت رویت عجائب وتقرب به رب العالمین

سالک گرامی این عمل والا پس مقابله وتصحیح در اختیار شما قرار میگیرد وعنایت داشته باشید هرشب باید  بعد از نماز وتر یا مابین شفع ونماز وتر قرائت گرددوفاصله در انجام آن بوجود نیاید،به اذن الله خود شخص متوجه خواهد گردید خادمین خود را از دعای خیر محروم ننمایید بسم Read more…

اطلاعات از نحوه پیشرفت خود در دعوات و اعمال روحانی

سالک گرامی این روش بسیار مجرب وآزموده شده میباشد وبدین طریق به روحانیت ومعنویتی که در اطراف ما وجود دارد پی میبریم: بسم الله الرحمن الرحیم را در آغاز عمل بیان میکنیم بعد از نیمه شب شرعی تا قبل از اذان صبح را جهت عمل اختیار مینماییم،اطاقی که در آن Read more…

ادعیه ای که موجبات بجوش آمدن رحمت پروردگار برای قاری فراهم مینماید

 این روایت از رسول خاتم(ص)به مضمون حدیث ذیل روایت گردیده است ((من قرا هذا الدعا فی ای وقت کانه حج360حجه وختم360ختمه واعتق360عبدا وتصدق 360دینارا وفرج عن 360مهموما ومغموما))وبمجرد ان رسول الله قال الحديث نزل (جبرائيل)علية السلام وقال : يا رسول الله أى عبد من عبيد الله سبحانه و تعالى أو Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat