جهت کم شدن مشکل فراموشی

سالک گرامی آیات مبارکه ذیل را بصورت مدوام بدون عدد و روزانه قرائت نمایید وهمچنین هر چند روز یکبار ایات را با زعفران وگلاب برروی ظرف چینی سفید نوشته وبا اب شسته ومیل نمایید ویا روی کاغذ بدون خط نوشته وکاغذ را درون ظرف اب قرار دهید وتناول نمایید،انشالله به Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat