سالک گرامی سلام علیکم

این عمل جهت افرادی است که وجهی را به شخصی پرداخت نموده اند به عنوان قرض وشخص از عودت وجه سرباز میزندویا وجه وکالایی به جبر از او گرفته شده باشد وشخص مدیون از عودت استنکاف نماید،با انجام این عمل به اذن الهی وجه یا کالا به نزد صاحب اصلی خود باز خواهد گشت

شرایط نوشتن وکتابت به شرح ذیل است

در ابتدا 2رکعت نماز به جای میاورید وتقدیم به مولایتان صاحب العصر والزمان(عج)مینمایید وسپس 7مرتبه فاتحه شریف را قرائت مینمایید وتقدیم میکنید بر بانوی دوعالم فاطمه الزهرا(علیها السلام) وسپس آغاز به کتابت مینمایید

وفق مورد بحث را در دو نسخه کتابت میکنید هردونسخه را با جوهرروحانی پررنگ، کتابت میکنیدوسپس در ذیل وفق مینویسید

اللهم اني أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (ونام ونام مادر شخصی که حق یا کالای ویا وجهی را از شما گرفته واز عودت ان سرباز میزند را ذکر میکنید همراه با نوع طلب) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني

سپس یک نسخه را بر درخت آویزان مینمایید(منظوراین است درمجاورت باد قرار بگیرد)وحتما باید با مقداری مشک اسود ویا عود خوشبو که ان را خرد کرده باشید معطر گردد وداخل کاغذ قرار گیرد وسپس بسته بندی ودر محل اعلامی آویزان شود

ونسخه دوم را نیز مانند شرح قبلی، بسته بندی نموده وهمراه مینمایید به اذن الهی نیت انجام خواهد

انصراف عمار وساعت مشخص نیاز ندارد روز ترجیحی پنج شنبه میباشد

گرفت

نکته مهم

به علت وقف بودن عمل مجاز به نشر وارائه آن با نام خود نیستید

 

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat