سالک گرامی این حجاب دارای منافع بسیار زیاد وآزموده شده میباشد که موجب عدم ورود ارواح شریره وجلوگیری از آسیب چشم زخم وحسد وجلب خیر وبرکت بر محل قرار گیری خود میباشد لذا توصیه اکید میشود که استفاده شود

نکته مهم:اگر از قبل شخص وافراد داخل منزل داری آسیب باشند توصیه میشود نسبتا به پاکسازی منزل ورفع آسیب خود اقدام نمایند ،زیرا این عمل حجاب است نه درمان عوارضی که قبلا وجود داشته است

شرح عمل

یک پارچه حریر سبز فراهم نمایید وبه تعداد7قطعه نمک دریا(بلور درشت) در آن قرار داده ودر محل مصلی خود قرار میگیرید وپس از دورکعت نماز  واستفاده از بخور طیب اقدام به قرائت سوره های مبارکه ذیل بر نمک نموده وپارچه ای که نمک درآن قرار دارد باید نزدیک دولب باشد وهر بار بعد از قرائت نیز باید برآن بدمید

سوره های مبارکه به شرح ذیل است

سوره جن قرائت به عدد7مرتبه

سوره کافرون قرائت به عدد 7مرتبه

سوره نصر قرائت به عدد7مرتبه

آیت الکرسی قرائت به عدد7مرتبه

اخلاص قرائت به عدد7مرتبه

فلق قرائت به عدد7مرتبه

ناس قرائت به عدد 7مرتبه

یعد از اتمام قرائت از بخوری که در مدت قرائت روشن است استفاده نموده وپارچه ونمک را برای مدت زمانی (بطور مثال50ثانیه) بر روی بخور نگهمیداریم که کل مجموعه معطر گردد وسپس درب پارچه را بسته وآن را بالای درب منزل قرار میدهیم به اذن الله نقش حفاظتی موثری ایفا خواهد نمود

نکته مهم:هرماه (توصیه بر اولین جمعه ازآغاز ماه میباشد)پارچه را بازنموده وعمل را تکرار نمایید وسپس پارچه را مجددا بسته و در محل قرار گیری میگذارید

خداوند همه عزیزان را از چشم زخم وحسد وآزار اجانین در امان بدارد

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat