تقویت روحانیت وفتح بصیرت

سالک گرامی قرائت ادعیه مبارکه ذیل در قنوت نماز وتر موجبات افزایش روحانیت وبه موازات آن در توالی موجبات فتح بصیرت به اذن الهی فراهم خواهد گردید بسم الله الرحمن الرحيم  بسم الله ، بسر بسم الله ، وبنور بسم Read more…

مستخرجه مبارکه جهت پیروزی در مسابقات

سالک گرامی عمل ذیل مستخرجه از سوره مبارکه آل عمران ،جهت پیروزی در مسابقات ومواردی که تشابه دارد ، ازاستخراجات خاصه استاد معظم دکتر رضوی به حضور شما تقدیم میگردد،این عمل دارای اذن عام میباشد،لیکن شرایطی که برای تحقق درخواست Read more…

اثبات وجود موجودات ملکوتی در جوار سالک

سالک گرامی عمل ذیل مستخرجه از سوره مبارکه قاف ،جهت اطلاع از وجود روحانیات درمجاورت عامل از استخراجات خاصه استاد معظم دکتر رضوی به حضور شما تقدیم میگردد،این عمل دارای اذن عام میباشد،لیکن شرایطی که برای تحقق درخواست عامل اجباری Read more…

عمل مبارک پیروزی در قرعه کشی مستخرجه از سوره مبارکه فتح

سالک گرامی عمل ذیل مستخرجه از سوره مبارکه فتح ،جهت پیروزی در قرعه کشی از استخراجات خاصه استاد معظم دکتر رضوی به حضور شما تقدیم میگردد،این عمل دارای اذن عام میباشد،لیکن شرایطی که برای تحقق درخواست عامل اجباری است شامل:نداشتن Read more…

عملی بسیار مهم جهت شک به وجود سحر مرشوش هنگام ورود به منزل وابطال آن

 سالک گرامی با توجه به ازدیاد سحر مرشوش توسط ساحران ودر دسترس بودن وسهل الوصول بودن آنها جهت عامه مردم متاسفانه این عمل خبیث رو به ازدیاد میباشد ومردم دیگر بریکدیگر رحمی ندارند، لذا برهر شخصی واجب است نسبت به Read more…

طلسم نورانی جهت ازدیادعشق ومحبت در دل بینندگان

سالک گرامی عمل نورانی ذیل جهت افزایش عشق ومحبت در قلب بینندگان میباشدوشایسته است بدانید که این طلسم نورانی جهت افرادی که تمایل به ازدواج دارند کاربردی میباشد شرایط عمل کتابت در اولین ساعت روز پنج شنبه انجام میشود  ونیاز Read more…

عملی مجرب در شبهای جمعه ماه ربیع الاول برای افرادی که از اختلال در معیشت ورزق وتوقف در زندگی رنج میبرند

سالک گرامی شبهای جمعه ماه مبارک ربیع دارای مزیتهای خاصی میباشد که عدم توجه به این زمان شریف پس از پایان ماه موجب ندامت وپشیمانی میباشد توصیه میشود هر شب جمعه یک ساعت زمانی را به عمل ذیل جهت کسب Read more…

عملی مبارک در سه روز اول ماه ربیع الاول جهت فتح خیرات واخذ حاجات

سالک گرامی این عمل در این ماه که منشاء تمام خوبی ها وخیرات وبخششها میباشد برای شما موجبات سکینه وآرامش وبخشش وقضای حوائج خواهد گردید شرح عمل از قلم با جوهر سیاه استفاده بنمایید وطهارت جسم وجامه را رعایت نمایید Read more…

دورنمودن افراد ناشایست از اطراف فرزندانتان

سالک گرامی عمل به آزموده ذیل موجب دوری فرزندان  دلبند شما از افرادی که دارای ناهنجاریهای اجتماعی هستند وبا فرهنگ خانواده در تضاد میباشند استفاده عملی خواهد داشت طریقه عمل یک لیوان آب فراهم نموده وخود(پدر یا مادر)با ططهارت جامه Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat