دورنمودن افراد ناشایست از اطراف فرزندانتان

سالک گرامی عمل به آزموده ذیل موجب دوری فرزندان  دلبند شما از افرادی که دارای ناهنجاریهای اجتماعی هستند وبا فرهنگ خانواده در تضاد میباشند استفاده عملی خواهد داشت طریقه عمل یک لیوان آب فراهم نموده وخود(پدر یا مادر)با ططهارت جامه ادامه مطلب…

پاکسازی منزل از همه موارد آزار دهنده وغیرارگانیکها

سالک گرامی عمل حاضر جهت پاکسازی منزل در همه موارد مناسب میباشد انشالله به خیر استفاده بفرمایید پس از صرف عمار وتهیه قلم زعفران چهار کاغذ سپید فاقد خط آماده نمایید درمورد بخور شما میتوانید از لبان نر ویا عود ادامه مطلب…

رویت حاجت در خواب سریع الاجابه

  سالک گرامی همانگونه که بعضی از اعضاءدرخواست نموده بودند طلسم نورانی جهت رویت درخواست شما درحالت خواب بطور صحیح استخراج و ارسال میگردد اصل این عمل در فیس بوک گروه موجود میباشد مانند اعمال گذشته این عمل نیز وقف ادامه مطلب…

عملی مجرب جهت همه حوائج وگرفتاریها در دهه آخر رمضان

این عمل مختص ده شب آخررمضان است وتمام حوائج خود را که نیازمهم است درزندگی دنیوی واخروی را متذکر شوید حوائج شما هرچه که باشد، به اذن الله متعال سخاوت ارحم الراحمین را خواهید دید، پذیرفتن شغل-ازدواج-تسخیر-مقبول القول شدن-درخواست فرزند-سحر-دشمن-دفع ادامه مطلب…

صرف عمار کامل (عام)جهت کلیه ارواح علوی وسفلی

سالک گرامی نظر به اینکه کاربران اکثرا در لفظ قرائت دچار مشکل میشوند،مبنا بر این قرار گرفت که صرف عمار کاملی با استعانت به آیات قران کریم لحاظ گردد،امید است که راهگشای عزیزان باشد نکته:یکبار قرائت کفایت میکند انصرفو ايتها ادامه مطلب…

حجاب نافع جهت منزل ومحل کار

سالک گرامی این حجاب دارای منافع بسیار زیاد وآزموده شده میباشد که موجب عدم ورود ارواح شریره وجلوگیری از آسیب چشم زخم وحسد وجلب خیر وبرکت بر محل قرار گیری خود میباشد لذا توصیه اکید میشود که استفاده شود نکته ادامه مطلب…

فائده مهم جهت بستگیهای معنوی ورفع هر گونه نشانه های مربوط به آن

اللهم صل علي سيدنا محمد نور الحق الذي جاء بالحق شاهدا وبشيرا ونذيرا همراهان گرامی هدیه ذیل از اسرار آیات  برگرفته شده وعمل به آن موجب فتوحات ورفع بستگیهای ناشی از سحر وامثالهم میباشد نکته:عمل ابطال جداگانه باید انجام گیرد ادامه مطلب…

حجاب جهت افرادی که ازدواجشان با تاخیر مواجه شده است

سالک گرامی ،خواهرانی که تاخیر درازدواج دارند در صورت عدم وجود آسیب از مس و..میتوانند به شرح ذیل عمل نمایند مقداری حریر سفیدتهیه نمایید وبا جوهر روحانی که شرح آن در مقاله مربوطه آمده است کتابت مینمایید قبل از عمل ادامه مطلب…

اخذ حاجت از طریق آیات مبارکه(كهيعص حمعسق)

این آیات عظیم الشان به عنوان کلیدی جهت تمام حاجات ورفع بستگی ها اعلام میگرددوهمگان میتوانند بسته به نیاز خود تا حصول نتیجه توشه بردارند روش قرائت جهت جلب کلیه خیرات ودفع هرگونه مضرات به شرح ذیل میباشد بعد از ادامه مطلب…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat