برسی توافق مابین2نفر(شریک-برادر-خواهر-همراه)

این محاسبه جهت موارد ذیل صورت میگیرد

زمانی که میخواهیم شغلی را با فرد دیگری بصورت شراکت آغاز نماییم ویا اگر برای شخص مشخصی مقرر است که کار نماییم ویا جهت انتخاب دوست ویا همخانه و…..کاربرد بلاشک دارد

جهت مشاوره واطلاعات بیشتر با تلگرام ذیل ارتباط برقرار نمایید

لطفا روی لینک ذیل کلیک نمایید

strangersciences110

Description

نکات مهمی که بر تمام استخراجات حاکم است

این عمل مطابق با اصول علم جفر میباشد و ممکن است عزیزانی توسط اساتید دیگر موفق به استخراج این عمل شده باشند ونتایجی که خود بنده نیز بارها مشاهده کردم اختلاف فاحش داشته وبا علم مذکور منافات دارد،بگونه ای که حتی مطالب ارائه شده توسط هر استادمتفاوت است،لیکن چون دائره این علم بسیار وسیع است بر نتایج دیگران حکم بطلان نخواهیم زد ولی بر استخراج خود علم وافی وکافی داریم،لطفا در این مورد پرسش نفرمایید

اطلاعات مورد نیاز:نام شناسنامه ای متقاضیان -نام شناسنامه ای مادرطرفین- تاریخ تولدمتقاضیان  

اطلاعات درخواستی وتصویر فیش پرداخت به ایمیل ویا تلگرام ذیل ارسال گرددو پاسخ به ایمیل ارسالی شما عودت داده میشود-مدت زمان تحویل3روز میباشد

جهت سفارش خدمات از طریق ایمیل ویا تلگرام ذیل اقدام فرمایید

strangersciences@gmail.com

@strangerscienceses

استجابت ازخداوند است