استخراج سوره مناسب از قرآن کریم جهت اخذ حاجات وشفای امراض

 

 

این عمل جهت اخذ حاجات شرعیه

شفای امراض روحی وجسمی

تقرب به باریتعالی

گیرا شدن نفس

تقرب ملائک وموکلین علوی واطاعت مناسب میباشد

جهت مشاوره واطلاعات بیشتر با تلگرام ذیل ارتباط برقرار نمایید

لطفا روی لینک ذیل کلیک نمایید

strangersciences110

 

Description

نکات مهمی که بر تمام استخراجات حاکم است

این عمل مطابق با اصول علم جفر میباشد و ممکن است عزیزانی توسط اساتید دیگر موفق به استخراج این عمل شده باشند ونتایجی که خود بنده نیز بارها مشاهده کردم اختلاف فاحش داشته وبا علم مذکور منافات دارد،بگونه ای که حتی مطالب ارائه شده توسط هر استادمتفاوت است،لیکن چون دائره این علم بسیار وسیع است بر نتایج دیگران حکم بطلان نخواهیم زد ولی بر استخراج خود علم وافی وکافی داریم،لطفا در این مورد پرسش نفرمایید

اطلاعات مورد نیاز:نام شناسنامه ای متقاضی -نام شناسنامه ای مادر- تاریخ تولدمتقاضی  

اطلاعات درخواستی وتصویر فیش پرداخت به ایمیل ویا آیدی تلگرام  ذیل ارسال گرددو پاسخ به شما عودت داده میشود-مدت زمان تحویل2روز میباشد

جهت سفارش خدمات از طریق ایمیل ویا تلگرام ذیل اقدام فرمایید

strangersciences@gmail.com

@strangerscienceses

این عمل نیاز به بخور-صرف عمار وسایر شروط ندارد فقط باید در یک زمان ومکان خاص در طی 24 ساعت انجام بگیردولی طهارت (وضو)شرط لازم است،درمواردی حسب نام شخص سوره های مفصل استخراج میگردند که با توجه به عدد بدست آمده، شرایط خواندن آن برای سالک خارج از توان است که آن را نیز برعامل اعلام خواهیم نمود

مواردی که به شما اعلام میگردد

نام سوره مرتبط با شما جهت دائم الذکر بودن 

عدد انجام سوره در24 ساعت شبانه روز

شایان ذکر است که جهت اخذ حاجت  بانیت مشخص عدد40 روز مطابقت مینماید

استجابت ازخداوند است