اطلاع و وقوف سحر ومس در شخص، مطابق با علم جفر وقرآن کریم

۱۱۰,۰۰۰ هزار تومان

معرفی بعضی از انواع سحر

سحری که از طریق علم کواکب انجام میگیرد

سحری که با استعانت از شیاطین واجانین صورت میگیرد

سحری که از طریق دمیدم ویا بزاق دهان انجام میشود

سحری که جهت تفریق(جدایی)مابین زوجین ویا دونفر انجام میگیرد

سحری که موجب جنون میشود

سحری که موجب بیماری میگردد وبهبودی در ان موضع موجود نخواهد شد

سحری که توسط خوردن عمل میکند وموجب درد شدید معده وبیماری میگردد

سحری که توسط پاشیدن مایع در محل عمل میکند(مرشوش)میباشد

سحر مدفون در مقبره ویا زمین که جزو سخت ترین سحرها میباشد

توضیحات

سحر وجادو از دیر باز وجود داشته وموجب بیماری فقر جدایی عدم ازدواج و……میگردد که توسط فردی که براین علوم واقف است واز شما نفرت دارد انجام میگیرد ویا از طریق شخصی ثالث که بر سحر واقف است انجام پذیر است

نکات مهمی که بر تمام استخراجات حاکم است

این عمل مطابق با اصول علم جفروبر پایه قرآن ودعوت(درموارد غامض) میباشد و ممکن است عزیزانی توسط اساتید دیگر ،اقدام جهت استعلام محسور بودن خود نموده وجواب مثبت ویا منفی دریافت کرده باشند ،بر نتایج دیگران حکم بطلان نخواهیم زد ولی بر استخراج خود علم وافی وکافی داریم،لطفا در این مورد پرسش نفرمایید

اطلاعات مورد نیاز:نام شناسنامه ای متقاضی -نام شناسنامه ای مادر- تاریخ تولدمتقاضی  

اطلاعات درخواستی وتصویر فیش پرداخت به ایمیل ویا آیدی تلگرام، ذیل ارسال گرددو پاسخ به ایمیل ارسالی شما عودت داده میشود-مدت زمان تحویل4روز میباشد

strangersciences@gmail.com

@strangerscienceses

 

این عمل نیازبه هماهنگی با مشاور داردوپس از ارسال موارد فوق الذکر،با تلگرام به نشانی ذیل ارتباط برقرار نمایید وپیغام بگذارید ،مشاورزمانی را جهت انجام عمل تعیین خواهند کرد

strangersciences110

لطفا به زمان ارائه شده از طرف مشاور مقید باشید تا عمل خطا نشود 

نکته بسیار مهم هرشخص یکبار در هرماه قمری میتواند درخواست دهد وبیشتر از آن نتیجه خطا خواهد بود

مواردی که به شما ارائه میگردد:

وضعیت شما از لحاظ سحر ومس میباشد ودر یک جمله به عربی همراه با ترجمه آن تقدیم میگردد،لذا انتظار جملات زیاد را نداشته باشید وهمان،جمله استخراج شده وضعیت شما را به یقین مشخص خواهد نمود

نکته مهم:درصورتی که شخص متقاضی مسحور باشد از طریق نسخ ارائه شده در سایت اقدام به رفع مشکل نماید (تمام مطالب مربوط به ابطال سحر کامل میباشد)وفقط درمواردی که احتیاج به اضافات دارد ازطریق مشاور بیان خواهد گشت