استخراج حجاب به نام شخص مطابق با علم مربوطه جهت حفاظت ازبلایا وحوادث

برای هر انسان حجاب خاصی وجود داردکه از اسم او قابلیت استخراج داردو حامل آن ازکلیه شرور محافظت میگردد

این عمل نیاز به زمان مشخص وبخور دارد وخود شخص طبق روشی که به ایشان اعلام میگردد کتابت مینماید

Description

نکات مهمی که بر تمام استخراجات حاکم است

این عمل مطابق با اصول علم جفر میباشد و ممکن است عزیزانی توسط اساتید دیگر موفق به استخراج این عمل شده باشند ونتایجی که خود بنده نیز بارها مشاهده کردم اختلاف فاحش داشته وبا علم مذکور منافات دارد،بگونه ای که حتی مطالب ارائه شده توسط هر استادمتفاوت است،لیکن چون دائره این علم بسیار وسیع است بر نتایج دیگران حکم بطلان نخواهیم زد ولی بر استخراج خود علم وافی وکافی داریم،لطفا در این مورد پرسش نفرمایید

اطلاعات مورد نیاز:نام شناسنامه ای متقاضی -نام شناسنامه ای مادر- تاریخ تولدمتقاضی  

اطلاعات درخواستی وتصویر فیش پرداخت به ایمیل ویا آیدی تلگرام ذیل ارسال گرددو پاسخ به ایمیل ارسالی شما عودت داده میشود-مدت زمان تحویل3روز میباشد

strangersciences@gmail.com

@strangerscienceses

مواردی که به شما اعلام میگردد

الف-حرزمربوطه که توسط خود شخص ومطابق با روشی که اعلام میگردد باید نوشته شود

ب-زمان مناسب برای نوشتن این حرز