عملی مجرب جهت شفای غده تیروئید

سالک گرامی این عمل جهت بهبود کارایی غده درون ریز تیروئید ومشکلات(کم کاری-پرکاری)قابلیت انجام دارد وبه اذن الله نتیجه مناسبی را دراختیار عامل قرار میدهد لیکن این عمل به این معنی نیست که بیمار ،درمان راازطریق طب مرسوم به حیطه ادامه مطلب…

سیفی صغیر(طمطام) همراه با اعتصامات 3گانه(مقاله اول)

سالک گرامی این دعا دارای خواص بیشماری میباشد لذا به علت استناد به اصل آن که ماخذ صحیح دارد جهت عموم ارسال میگردد درمورد خواص آن به روایاتی که به تواتر نقل گردیده است را بیان مینماییم:این عمل جهت ادای ادامه مطلب…

نماز حاجت بسیار مجرب

(این عمل نسخه تصحیح شده میباشد ) سالک گرامی این نماز بعد از تصحیح ومقابله نسخ منتشر میگردد،امید است در این لحظات سخت وگرفتاری ،کارگشای مسلمین به اذن باریتعالی قرار گیرد استفاده از نماز به علت پیوند مابین معبود وبنده ادامه مطلب…

دعای عظیم الشان جهت رویت عجائب وتقرب به رب العالمین

سالک گرامی این عمل والا پس مقابله وتصحیح در اختیار شما قرار میگیرد وعنایت داشته باشید هرشب باید  بعد از نماز وتر یا مابین شفع ونماز وتر قرائت گرددوفاصله در انجام آن بوجود نیاید،به اذن الله خود شخص متوجه خواهد ادامه مطلب…

محبت عظیم به واسطه سوره مبارکه حمد

  سالک گرامی این عمل جهت محبت حلال وتوسط سوره مبارکه فاتحه وبا استعانت به موکلین مربوطه انجام میگیرد وبغیر از حلال جائز نبوده وبلااستفاده است ،الزام به نماز جزو واجبات عمل است نکته:حروف ا هـ ط م ف ش ادامه مطلب…

بازگشت زوج به منزل ونزد همسر وفرزندان

خواهر گرامی این عمل جهت بازگشت زوج به محل زندگی کاربرد عملی داشته ودرصورت رضایت پروردگار عمل شما خطا نخواهد شد به مدت 3روز بعد از هر نماز واجب سوره مبارکه طارق  را به عدد7مرتبه قرائت میفرمایید تا به آیه ادامه مطلب…

کشف صحیح ومجرب

سالک گرامی جهت پی بردن به مسائل ومشکلاتی که در اطراف خود دارید،مانند عوامل بیماری،اطلاع از نحوه پیشرفت،دانستن مغیبات مجاز وغیره ،این عمل آزموده شده است وقابلیت به نتیجه رسیدن برای همگان(افراد متعهد به نماز) را دارا میباشد این عمل ادامه مطلب…

محبت عظیم

 سالک گرامی  این عمل هدیه اینجانب به مناسبت  میلاد با سعادت پیامبر رحمت میباشد این نسخه پس از مقابله با نسخ متعدد تایید صحت میگردد  واثر شگرف در محبت مابین زوج وزوجه و…که اختلاف بر آنان مستولی گردیده است ویا ادامه مطلب…

اطلاعات از نحوه پیشرفت خود در دعوات و اعمال روحانی

سالک گرامی این روش بسیار مجرب وآزموده شده میباشد وبدین طریق به روحانیت ومعنویتی که در اطراف ما وجود دارد پی میبریم: بسم الله الرحمن الرحیم را در آغاز عمل بیان میکنیم بعد از نیمه شب شرعی تا قبل از ادامه مطلب…

اخذ خادم رحمانی(بدون آسیب)مخصوص مبتدیین

سالک گرامی این عمل جهت جلب محبت وخدمت یکی از خادمین عظیم الشان سوره مبارکه یس میباشدوشایسته است بدانید این عمل بدون هیچ مشکل واذیتی از سمت خادم به اتمام خواهد رسید ولی شرایط (تقوی-نداشتن نماز قضاوالتزام کامل به اطاعت ادامه مطلب…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat