(این عمل نسخه تصحیح شده میباشد )

سالک گرامی این نماز بعد از تصحیح ومقابله نسخ منتشر میگردد،امید است در این لحظات سخت وگرفتاری ،کارگشای مسلمین به اذن باریتعالی قرار گیرد

استفاده از نماز به علت پیوند مابین معبود وبنده جهت تسهیل امور دشوارواز بین بردن موانع بسیار حائز اهمیت میباشد

فوائد این نماز

این عمل دارای بینهایت فتوحات میباشد که در این مختصر نمیگنجد لذابه اندکی از مواردآزموده شده جهت افتتاح اشاره میگردد

 الف-این عمل جهت تسهیل در امر ازدواج ویا عودت زوج ویا زوجه دارای تاثیر است

ب-این عمل جهت توسعه رزق ورفع تنگدستی دارای تاثیر است

پ-این عمل جهت مطالبات شخصی در محل کار ویا در اجتماع دارای تاثیر است

ت-این عمل جهت تسهیل تمام امور دشوار دارای تاثیر است

ث-این عمل درمورد دخترانی که اردواجشان به تاخیر افتاده است

ج-این عمل جهت جلب شخص خاص جهت ازدواج دارای تاثیر است

چ-این عمل جهت بارداری وجلوگیری از سقط وبخصوص سحرحمل دارای تاثیر است

این عمل باید در محلی خلوت انجام گیرد وبه مصلی خود بروید(زمان بعد از نیمه شب شرعی)ساکت بودن اطاق وعدم حضورمزاحم بسیار مهم است وشما باید در اطاق تنها باشید

وسپس شروع به بخور با جاوی ویا لبان نرمینماییدبه گونه ای که بخور داخل اطاق کاملا فراگیر باشد

سپس متوجه قبله گردیه وعمل را آغاز مینمایید

نماز 4رکعت میباشد وبه یک سلام به اتمام میرسد

در رکعت اول سوره مبارکه حمد وبعد از آن رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌبه عدد11مرتبه قرائت میگردد

در رکعت دوم سوره مبارکه حمد وبعد از آن رَبِّ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ به عدد11مرتبه قرائت میگردد

 دررکعت سوم سوره مبارکه حمد وبعد از آن رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ به عددیک مرتبه قرائت میگردد

دررکعت چهارم سوره مبارکه حمد وبعد از آن رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌبه عدد11مرتبه قرائت میگردد

بعد از سلام عرض حاجت مینمایید با خضوع وخشوع فراوان باید نماز آغاز وبه اتمام برسد

بعد از نماز در حد توان خود برروی دست راست میخوابید

سپس ادعیه های قرانی مربوطه که در نماز ذکر گردیدبا قلم طاهر وبا جوهر قرمز ویا سبز بر روی کاغذ بدون خط کتابت مینمایید

وهنگام خواب در زیر بالش خود قرار میدهید واز روز بعد به مدت3روزاین کاغذ را باخود همراه مینماییدوبعد خارج مینمایید ودر زیر سجاده قرار میدهید(مراعات مکانهای حرام الزامی است) که به اذن رب العالمین فرج شما نزدیک خواهد بود

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat