خواهران وبرادران گرامی این عمل صرفا جهت امرحلال اجازه دارد،شرایط را رعایت نموده تا به نتیجه مطلوب برسید

روز پنجشنبه در ساعت اول که ساعت مشتری میباشد بر روی ورقه سفید کتابت نمایدهنگام نوشتن ،شیرینی در دهان گذارده وصرف عمار انجام دهد توصیه اولین  پنج شنبه ماه قمری میباشد

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم

تعداد کتابت 87 یا 99 مجاز است 

(…….)ألقوا محبة(…….)  فى قلب 

(نام شخص ونام مادر)

درپناه خداوند باشید

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat