سالک گرامی این روش بسیار مجرب وآزموده شده میباشد وبدین طریق به روحانیت ومعنویتی که در اطراف ما وجود دارد پی میبریم:

بسم الله الرحمن الرحیم را در آغاز عمل بیان میکنیم

بعد از نیمه شب شرعی تا قبل از اذان صبح را جهت عمل اختیار مینماییم،اطاقی که در آن شروع به عمل مینماییم خالی از هر فرد ومجسمه باید باشد وبرای روشنایی اطاق از شمع استفاده میکنیم،حداقل3شمع دردسترس داشته باشیدولی تکی استفاده نمایید

سپس شروع به خواندن سوره حمد(1بار) وپس از آن ایت الکرسی(11مرتبه)وچهار قل(3مرتبه)مینماییم

شروع به خواندن سوره مبارکه زلزال مینماییم ووقتی به کلمه (اشتاتا)میرسیم7بار تکرار میکنیم وسپس سوره را کامل مینماییم وپس از آن صرف عمار را میخوانیم(از ارشیو سایت استفاده شود)خیلی مهم

تحت هیچ شرایطی تا پایان عمل از اطاق خارج نشوید وگرنه باید اعمال را دوباره انجام دهید

سپس آیه ذیل را21 مرتبه قرائت مینمایید

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين

وپس از آن سوره مبارکه محمد(ص)را 3مرتبه قرائت مینماییم

علامات حضور معنویات وموکلین در اطراف شما بدین صورت است

در مدت زمان قرائت سردی وخنکی پشت سر وپشت بدن ایجاد میشود ،که بسته به افراد درجه سردی متفاوت است.

سنگینی روی شانه

احساس حرکت در اطراف شما

دربعضی موارد احساس بیحسی از رانها که تا سمت انگشتان ادامه میابد.

البته چون شما مبتدی هستید وحجابها شما را احاطه کرده است ،فرد ویا چیزی را مشاهده نمیکنید وفقط حس خواهید کرد

امید است به یقینتان افزوده شود.

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
قابل توجه کاربران گرامی ،face book المجربات الادعیه وعلوم الغریبه در دسترس میباشد ،ومطالبی که در سطحی بالاتر از عموم قرار دارد منحصرا به زبان عربی در این محل بارگزاری میگرددجهت ورود کلیک نمایید
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat