سالک گرامی این عمل، تنها جهت زوج وزوجه کارایی دارد و در صورت عمل به غیر آن متوجه زحمت بیهوده خواهید شد

آیه مبارکه ذیل را به مدت یکهفته در زمان مشخص پس از تطهیر وبوی خوش وانصراف عمار ودرمحل خالی از اغیار

انجام گیرد نتیجه آن موجب شگفتی عامل خواهد گردید

قال الذى عندة علم من الكتاب إنا أئتك بة قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئاة 

مستقرا عندة قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم اكفر ومن شكر فإنما يشكر 

لنفسه ومن كفر فان ربى غنى كريم

بعد از اتمام ذکر یک بار توکیل ذیل را قرائت نماید وتمام است

اللهم ائذن لروحانية هذه الآية أن يتوكلوا ويجلبوا ويسخروا ويعطفوا

 فلان ابن فلانة إلى فلانه ابنة فلانه إنك أنت العليم الحكيم

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat